Napędy elektryczne i hybrydowe

Napędy elektryczne i hybrydowe

Układy elektryczne i hybrydowe

elSail Hybrid

elsail Hybrid to tak zwany napęd hybrydowy równoległy; silnik spalinowy (wysokoprężny lub benzynowy) oraz elsail Hybrid napędzają jedną śrubę, jednakże nie równocześnie.

elSail Solo

elsail to silnik elektryczny prądu stałego,
elsail jest napędzany prądem zmagazynowanym w akumulatorach lub z generatora. Akumulatory mogą być ładowane poprzez przełączanie elsail na tryb ładowania (jako generator) podczas żeglugi na żaglach, gdy śruba obraca się w wodzie.