Śruby czteropłatowe

Śruby czteropłatowe

Śruby czteropłatowe do jachtów żaglowych, jachtów motorowych i jednostek roboczych