Przekładnie proste

Przekładnie proste

Przekładnie proste z wałkami w jednej osi

Przekładnia PRM 280D

Typ offset: wały wejściowy i wyjściowy przesunięte względem siebie, możliwe podłączenie PTO