Przekładnie U

Przekładnie U

Przekładnie U, gdzie kąt wyjścia wałka zdawczego jest równoległy do wałka głównego